Kontakt

Dacom Pharma s.r.o.

Moravská 737
908 48 Kopčany

+421/34-6681100

dacomslovakia@stonline.sk

IČO: 36237256
DIČ: 2020185794

riaditeľ spoločnosti:

Ing. Mojmír Richter
e-mail: m.richter@dacom.cz

expedícia:

Jana Horatiusová
Tel.: +420 607 055 572
e-mail: j.horatiusova@dacom.cz

Menu

Menu